X-MEN

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - 2.6GB - 1.6GB & 1.1GB | HEVC - 850MB & 550MB] - [x264 / XviD - 700MB - 400MB & 200MB] - ESub

SOTELjpg.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2021-01-22-00h25m22s401.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h25m28s517.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h25m49s638.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h26m27s012.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h25m43s823.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h28m50s341.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h29m09s839.md.pngvlcsnap-2021-01-22-00h32m50s161.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
SUPER OVER (2021) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (AAC2.0 - 160Kbps) - 2.6GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (AAC2.0 - 160Kbps) - 2.6GB - ESub.mp4.torrent
magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE HD - 1080p - AVC - (AAC2.0 - 160Kbps) - 1.6GB - ESub :
1080p - AVC - (AAC2.0 - 160Kbps) - 1.6GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE HD - 720p - AVC - (AAC2.0 - 160Kbps) - 1.1GB - ESub :
720p - AVC - (AAC2.0 - 160Kbps) - 1.1GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 900MB - ESub :
720p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 900MB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - AAC - 850MB - ESub :
1080p - HEVC - AAC - 850MB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 720p - HEVC - AAC - 550MB - ESub :
720p - HEVC - AAC - 550MB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent

magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent

magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent

magnet.png

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub.avi.torrent

magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : www.1TamilMV.ws - SUPER OVER (2021) Telugu TRUE WEB-DL - ESub.srt

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (AAC2.0 - 160Kbps) - 2.6GB - ESub :
https://sharer.pw/file/YnT_MSdvZUp
https://new.gdtot.com/file/2877131396
https://1fichier.com/?g9ppuy0c5wbwj9wyxp8t
https://uptobox.com/hmlrb0yeypay
https://multiup.org/download/0fdbc27d611f817483ba48997c0cfdfd/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28AAC2.0%20-%20160Kbps%29%20-%202.6GB%20-%20ESub.mp4
https://vup.to/v/79o9m7j3mjlz
https://mixdrop.co/f/pknkerllax9rg7
https://videobin.co/26yow59rtew1
https://mirr.re/d/3WaY
https://mirrorace.org/m/3IKnc
https://bayfiles.com/b8r0y6B9p9
https://uploadfiles.pw/caadbaa8e8e12400
https://gofile.io/?c=QGHr4E
https://doodstream.com/d/w8b8zfelbqmr
https://pandafiles.com/fr8a53pm16bg/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_AAC2.0_-_160Kbps__41__-_2.6GB_-_ESub.mp4
https://www.yourupload.com/watch/ku48bLGjb0uj
https://uplovd.com/Rbt5y9B3p7

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE HD - 1080p - AVC - (AAC2.0 - 160Kbps) - 1.6GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Bk-gF9ldrzZ
https://new.gdtot.com/file/1733906297
https://1fichier.com/?wgzeskq9fvcgiacz5esa
https://filerio.in/6swj6exdns9f
https://uptobox.com/ymzymjeiq93c
https://multiup.org/download/f265386828bddd05690093d8b5f6946a/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20TRUE%20HD%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%28AAC2.0%20-%20160Kbps%29%20-%201.6GB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/6j0obv6rf5vr
https://vup.to/v/oqlg9x76k8tp
https://mixdrop.co/f/0vovl70osqppnz
https://videobin.co/7fbdtqw2zyq7
https://mirr.re/d/3WaX
https://mirrorace.org/m/3IKn2
https://bayfiles.com/F0i1y1B2p4
https://uploadfiles.pw/692a7404866b6d5e
https://vshare.eu/nl589hx9vcpw.htm
https://gofile.io/?c=msCWmF
https://doodstream.com/d/rr4ioowy1ruz
https://pandafiles.com/8xhihrekcus1/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_TRUE_HD_-_1080p_-_AVC_-___40_AAC2.0_-_160Kbps__41__-_1.6GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/OX752OfF74Y4
https://abcvideo.cc/78aha50xh5y0.html
https://uplovd.com/P1lfydB3p9

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE HD - 720p - AVC - (AAC2.0 - 160Kbps) - 1.1GB - ESub :
https://sharer.pw/file/knanidf9dh6
https://new.gdtot.com/file/1249863362
https://1fichier.com/?xph60nobkav73df3h327
https://filerio.in/4xo60l45kr7r
https://uptobox.com/yjzbkz3vpvgh
https://multiup.org/download/94416dd422a423b26f607a2e1ed6b58b/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20TRUE%20HD%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20%28AAC2.0%20-%20160Kbps%29%20-%201.1GB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/jzorlg4psjhf
https://vup.to/v/0sda0t0968ic
https://mixdrop.co/f/qlglq89qukm916
https://videobin.co/rntx16rppspx
https://mirr.re/d/3Wad
https://mirrorace.org/m/3IKns
https://bayfiles.com/L220yfB6pd
https://uploadfiles.pw/2ea315e33ac53991
https://vshare.eu/lznsw44sb2bq.htm
https://gofile.io/?c=N4M5NS
https://doodstream.com/d/kpk3c81tkmae
https://pandafiles.com/4spdkmw1bwyv/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_TRUE_HD_-_720p_-_AVC_-___40_AAC2.0_-_160Kbps__41__-_1.1GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/YnxNvmdxpCx1
https://abcvideo.cc/au7hsgjiqptz.html
https://uplovd.com/pb58y8Bbpf

SUPER OVER (2021) Telugu TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 900MB - ESub :
https://sharer.pw/file/Zpf0svA7Da7
https://new.gdtot.com/file/940179538
https://1fichier.com/?mt7jpk8ehg0m4xkfz7oj
https://filerio.in/slgtfdztxzi6
https://uptobox.com/rkg2qzshufr8
https://multiup.org/download/91697a73185bf3d77de035e3ddde85a3/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20TRUE%20WEB-DL%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20AAC%20-%20900MB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/0ioqxgu8kqmq
https://vup.to/v/mizat6ape09z
https://mixdrop.co/f/6q3q4lq6f1j7g8
https://videobin.co/cviyuraybzy5
https://mirr.re/d/3Waq
https://mirrorace.org/m/54Fiz
https://bayfiles.com/ffK0yfB3p1
https://uploadfiles.pw/f08c1fb0abca5eb9
https://vshare.eu/ycvguf4x63bv.htm
https://gofile.io/?c=Wn8rLn
https://doodstream.com/d/4h1oecqfco9d
https://pandafiles.com/mwvvkqqsxlht/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_720p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-_AAC_-_900MB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/QcfvYE5k0yON
https://abcvideo.cc/ggvaobk2iz5n.html
https://uplovd.com/1cKdy2B5pa

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - AAC - 850MB - ESub :
https://sharer.pw/file/pSaED_wvFwl
https://new.gdtot.com/file/893449143
https://1fichier.com/?gx2z40kmv02b5ubis89u
https://filerio.in/m525jffj235q
https://uptobox.com/7469h8qdyuew
https://multiup.org/download/fd15cf6950f3824dab5d939c0e418da3/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%C2%A0HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20AAC%20-%20850MB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/udzvtfa56tem
https://vup.to/v/y8o1x3eqqqlr
https://mixdrop.co/f/dq4qljdxa73xz7o
https://videobin.co/2wtzxrvklg41
https://mirr.re/d/3Wag
https://mirrorace.org/m/54Fih
https://bayfiles.com/f1D7y1B1p8
https://uploadfiles.pw/e181b5d5504df10e
https://vshare.eu/uvihd16yd7hq.htm
https://gofile.io/?c=bHr48c
https://doodstream.com/d/wz59nkc934ov
https://pandafiles.com/xe571bkzc2q1/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu__HDRip_-_1080p_-_HEVC_-_AAC_-_850MB__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/A62Y24g57JN6
https://abcvideo.cc/xst2kvcxb3l3.html
https://uplovd.com/jcF3y9B3p3

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 720p - HEVC - AAC - 550MB - ESub :
https://sharer.pw/file/Nk0Ni_DSvMQ
https://new.gdtot.com/file/1164701887
https://1fichier.com/?h3xauiqxh0l877jqg2ul
https://filerio.in/imrl07c4wqza
https://uptobox.com/ww58qhev452i
https://multiup.org/download/f5bdf7e32c50c826e2f192424d41d241/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%C2%A0HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20AAC%20-%20550MB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/pxx3px1g8cqr
https://vup.to/v/nbmtdphjgdce
https://mixdrop.co/f/1vgv81xqf4pv9
https://videobin.co/jl4crexdfey4
https://mirr.re/d/3Wae
https://mirrorace.org/m/3IKnw
https://bayfiles.com/Z47eyaBcp0
https://uploadfiles.pw/3226fcaff3ba57dc
https://vshare.eu/vtgwq18hqcje.htm
https://gofile.io/?c=Tsfd8V
https://doodstream.com/d/lxt2pixrdj1o
https://pandafiles.com/wnw3r2ha7feo/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu__HDRip_-_720p_-_HEVC_-_AAC_-_550MB__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/f18yXT8YRxpp
https://abcvideo.cc/3i8mq87lx24g.html
https://uplovd.com/jaA4yeBfp2

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/huAq2T8J133
https://new.gdtot.com/file/741188661
https://1fichier.com/?fn01eyvi9406lkp117pr
https://filerio.in/ugp5bupmlebl
https://uptobox.com/oz4dc41sdlkx
https://multiup.org/download/54c37ab9ca4a102a59f311ad69de3b85/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20MP3%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/2sjt4tchqkbh
https://vup.to/v/z320hat2u07a
https://mixdrop.co/f/gn4n1mlkfd3gwd
https://videobin.co/tv03aa3p6liz
https://mirr.re/d/3WaZ
https://mirrorace.org/m/3IKng
https://bayfiles.com/l6w9ycB0p9
https://uploadfiles.pw/8e16f4dce39aeca6
https://vshare.eu/d57ipnx2whdv.htm
https://gofile.io/?c=ZGGH3P
https://doodstream.com/d/7j6evg0znwd9
https://pandafiles.com/1b35hkp74b2y/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_HDRip_-_700MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/3AWUVuKcD88k
https://abcvideo.cc/tihkzy667h6t.html
https://uplovd.com/zbx3yeB3pb

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/pIE5rZai49g
https://new.gdtot.com/file/426637436
https://1fichier.com/?0p6ruc4d757ebwyjfjmn
https://filerio.in/kw8wce6dd6og
https://uptobox.com/0g4gkmo6f7tr
https://multiup.org/download/79b79190352de3a7112f0ab4d3504429/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20MP3%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/nbg1mq3lx6cw
https://vup.to/v/c07c7lrg1w2x
https://mixdrop.co/f/en4nwxd6s9746w
https://videobin.co/2mkxnq80n1bc
https://mirr.re/d/3Wak
https://mirrorace.org/m/3IKnM
https://bayfiles.com/baH6y4Bdpb
https://uploadfiles.pw/3cb51eb84335fcbf
https://vshare.eu/kiij60x4ayh9.htm
https://gofile.io/?c=pMcBk5
https://doodstream.com/d/qai590kd1tt3
https://pandafiles.com/fw5hv64oif8u/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_HDRip_-_400MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/18gYt4CagPOi
https://abcvideo.cc/bv0mv7dvk03u.html
https://uplovd.com/V4Hby9Bfp1

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/Av3IKUpZa2j
https://new.gdtot.com/file/458813099
https://1fichier.com/?qukp1auw1l83csq0cuxl
https://filerio.in/dpfgq9rprr4x
https://uptobox.com/y4it7krlwad2
https://multiup.org/download/142254434652e415ace8123140b3449e/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20HDRip%20-%20200MB%20-%20x264%20-%20MP3%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/nkw227qtlp6b
https://vup.to/v/21719dzabyjz
https://mixdrop.co/f/xopovgxwhllr9rm
https://videobin.co/f6agxmo91mah
https://mirr.re/d/3Wan
https://mirrorace.org/m/3IKnQ
https://bayfiles.com/paIcy7Bfpf
https://uploadfiles.pw/a0a90d8c0caf5324
https://vshare.eu/xswjq1gx7xe5.htm
https://gofile.io/?c=2y6ZRY
https://doodstream.com/d/9q7ca75pbuu7
https://pandafiles.com/nsrzk504qmif/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_HDRip_-_200MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/G0Y7y8851VC1
https://abcvideo.cc/dtis3583bhvk.html
https://uplovd.com/XfIdy3B9p8

SUPER OVER (2021) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/ayZdwB4drOn
https://new.gdtot.com/file/738011985
https://1fichier.com/?89qh1ybk39jr1dqnoyr2
https://filerio.in/pcwrtp7jt23b
https://uptobox.com/1qnfk539kbrw
https://multiup.org/download/0f9978cdac2867b5535f0d5e21f1619d/www.1TamilMV.ws%20-%20SUPER%20OVER%20%282021%29%20Telugu%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20MP3%20-%20ESub.avi
https://dl.indishare.cc/yb63ir0jrk2b
https://vup.to/v/abgy16ufcihx
https://mixdrop.co/f/dq4q0ggeummrod
https://videobin.co/7m7goh0983nb
https://mirr.re/d/3WaV
https://mirrorace.org/m/3IKmL
https://bayfiles.com/n2WbxcBep8
https://uploadfiles.pw/bbd9bb0bc6dcea5f
https://vshare.eu/ig24y1uus1in.htm
https://gofile.io/?c=4Ino2x
https://doodstream.com/d/rrbfdtupr17g
https://pandafiles.com/u2dctxiexhvm/www.1TamilMV.ws_-_SUPER_OVER___40_2021__41__Telugu_HDRip_-_XviD_-_700MB_-_MP3_-_ESub.avi
https://www.yourupload.com/watch/Eb77inYY1621
https://abcvideo.cc/r58dx744b0rb.html

 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super thala 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waiting for Master and Eeswaran HD...when will be upload bro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Awesome Share 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now